Thay màn hình điện thoại HCM

Sửa iPhone 6 Plus: Thay Kính - Thay Màn Hình - Vô Nước Mất Nguồn - Thay Main Tại Bình Thạnh

Sửa iPhone 6 Plus: Thay Kính - Thay Màn Hình - Vô Nước Mất Nguồn - Thay Main Tại Bình Thạnh

Nguyễn 12/07/2017 0
 Sửa iPhone 6 Plus Mât nguồn ( chết IC nguồn) tại Bình Thạnh - Hồ Chí Minh Fixme.vn chuyên Sửa iPhone 6 Plus Mât nguồn ( chết IC nguồn) chính hãng do Apple sản xuất. Sửa iPhone 6 Plus Mât nguồn ( chết IC nguồn) trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu ...
Xem thêm
Sửa iPhone 6: Thay Kính - Thay Màn Hình - Vô Nước Mất Nguồn - Thay Main Tại Bình Thạnh

Sửa iPhone 6: Thay Kính - Thay Màn Hình - Vô Nước Mất Nguồn - Thay Main Tại Bình Thạnh

Nguyễn 12/07/2017 0
 Sửa iPhone 6 Mât nguồn ( chết IC nguồn) tại Bình Thạnh - Hồ Chí Minh Fixme.vn chuyên Sửa iPhone 6 Mât nguồn ( chết IC nguồn) chính hãng do Apple sản xuất. Sửa iPhone 6 Mât nguồn ( chết IC nguồn) trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình...
Xem thêm
Sửa iPhone 5s: Thay Kính - Thay Màn Hình - Vô Nước Mất Nguồn - Thay Main Tại Bình Thạnh

Sửa iPhone 5s: Thay Kính - Thay Màn Hình - Vô Nước Mất Nguồn - Thay Main Tại Bình Thạnh

Nguyễn 12/07/2017 0
  Sửa iPhone 5S Mât nguồn ( chết IC nguồn) tại Bình Thạnh - Hồ Chí Minh Fixme.vn chuyên Sửa iPhone 5S Mât nguồn ( chết IC nguồn) chính hãng do Apple sản xuất. Sửa iPhone 5S Mât nguồn ( chết IC nguồn) trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy t...
Xem thêm
Sửa iPhone 5: Thay Kính - Thay Màn Hình - Vô Nước Mất Nguồn - Thay Main Tại Bình Thạnh

Sửa iPhone 5: Thay Kính - Thay Màn Hình - Vô Nước Mất Nguồn - Thay Main Tại Bình Thạnh

Nguyễn 12/07/2017 0
 Sửa iPhone 5 Mât nguồn ( chết IC nguồn) tại Bình Thạnh - Hồ Chí Minh Fixme.vn chuyên Sửa iPhone 5 Mât nguồn ( chết IC nguồn) chính hãng do Apple sản xuất. Sửa iPhone 5 Mât nguồn ( chết IC nguồn) trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình...
Xem thêm
Sửa vô nước mất nguồn Coolpad MAX Lite R108 tại Bình Thạnh

Sửa vô nước mất nguồn Coolpad MAX Lite R108 tại Bình Thạnh

Nguyễn 12/07/2017 0
 Sửa vô nước mất nguồn Coolpad MAX Lite R108 tại Bình Thạnh - Hồ Chí MinhFixme.vn chuyên Sửa vô nước mất nguồn Coolpad MAX Lite R108 chính hãng do Coolpad sản xuất. Sửa vô nước mất nguồn Coolpad MAX Lite R108 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu ...
Xem thêm
Thay màn hình Coolpad Sky 3 E502

Thay màn hình Coolpad Sky 3 E502

Nguyễn 09/07/2017 0
 ​ Thay màn hình Coolpad Sky 3 E502 tại Bình Thạnh - Hồ Chí Minh  Fixme.vn chuyên Thay màn hình Coolpad Sky 3 E502 chính hãng do Coolpad sản xuất. Thay màn hình Coolpad Sky 3 E502 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được C...
Xem thêm
Thay kính cảm ứng Coolpad Sky 3 E502

Thay kính cảm ứng Coolpad Sky 3 E502

Nguyễn 09/07/2017 0
 ​ Thay kính cảm ứng Coolpad Sky 3 E502 tại Bình Thạnh - Hồ Chí Minh Fixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng Coolpad Sky 3 E502 chính hãng do Coolpad sản xuất. Thay kính cảm ứng Coolpad Sky 3 E502 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay...
Xem thêm
Thay kính cảm ứng Coolpad Fancy E561

Thay kính cảm ứng Coolpad Fancy E561

Nguyễn 09/07/2017 0
 Thay kính cảm ứng Coolpad Fancy E561 tại Bình Thạnh - Hồ Chí Minh Fixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng Coolpad Fancy E561 chính hãng do Coolpad sản xuất. Thay kính cảm ứng Coolpad Fancy E561 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay t...
Xem thêm
Thay màn hình Coolpad Fancy E561

Thay màn hình Coolpad Fancy E561

Nguyễn 09/07/2017 0
 Thay màn hình Coolpad Fancy E561 tại Bình Thạnh - Hồ Chí Minh Thay màn hình Coolpad Fancy E561 Fixme.vn chuyên Thay màn hình Coolpad Fancy E561 chính hãng do Coolpad sản xuất. Thay màn hình Coolpad Fancy E561 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu c...
Xem thêm
Sửa vô nước mất nguồn Coolpad Fancy E561

Sửa vô nước mất nguồn Coolpad Fancy E561

Nguyễn 09/07/2017 0
 Sửa vô nước mất nguồn Coolpad Fancy E561 tại Bình Thạnh - Hồ Chí Minh Sửa vô nước mất nguồn Coolpad Fancy E561 Fixme.vn chuyên Sửa vô nước mất nguồn Coolpad Fancy E561 chính hãng do Coolpad sản xuất. Sửa vô nước mất nguồn Coolpad Fancy E561 trước mặ...
Xem thêm
Motorola X Style XT1572 sọc màn hình

Motorola X Style XT1572 sọc màn hình

Nguyễn 09/07/2017 0
  Sửa Sọc nửa màn hình Motorola X Style XT1572 tại Bình Thạnh - Hồ Chí Minh Sửa Sọc nửa màn hình Motorola X Style XT1572 Fixme.vn chuyên Sửa Sọc nửa màn hình Motorola X Style XT1572 chính hãng do Motorola sản xuất. Sửa Sọc nửa màn hình Motorola X Sty...
Xem thêm
Thay kính cảm ứng Oppo Neo 7s

Thay kính cảm ứng Oppo Neo 7s

Nguyễn 08/07/2017 0
​ Thay kính cảm ứng Oppo Neo 7s ( A33fw) tại Bình Thạnh - Hồ Chí Minh Thay kính cảm ứng Oppo Neo 7s ( A33fw) Fixme.vn chuyên Thay kính cảm ứng Oppo Neo 7s ( A33fw) chính hãng do Oppo sản xuất. Thay kính cảm ứng Oppo Neo 7s ( A33fw) trước mặt khách hà...
Xem thêm
Thay màn hình Oppo Neo 7s

Thay màn hình Oppo Neo 7s

Nguyễn 08/07/2017 0
Thay màn hình Oppo Neo 7s ( A33fw) tại Bình Thạnh - Hồ Chí Minh Thay màn hình Oppo Neo 7s ( A33fw) Fixme.vn chuyên Thay màn hình Oppo Neo 7s ( A33fw) chính hãng do Oppo sản xuất. Thay màn hình Oppo Neo 7s ( A33fw) trước mặt khách hàng và theo đúng ti...
Xem thêm
Sửa vô nước mất nguồn Oppo Neo 7s

Sửa vô nước mất nguồn Oppo Neo 7s

Nguyễn 08/07/2017 0
  Sửa vô nước mất nguồn Oppo Neo 7s ( A33fw) tại Bình Thạnh - Hồ Chí Minh Sửa vô nước mất nguồn Oppo Neo 7s ( A33fw) Fixme.vn chuyên Sửa vô nước mất nguồn Oppo Neo 7s ( A33fw) chính hãng do Oppo sản xuất. Sửa vô nước mất nguồn Oppo Neo 7s ( A33fw) tr...
Xem thêm
Thay màn hình Surface Pro 3

Thay màn hình Surface Pro 3

Nguyễn 08/07/2017 0
  Thay màn hình Surface Pro 3 Fixme.vn chuyên Thay màn hình Surface Pro 3 chính hãng do Microsoft sản xuất. Thay màn hình Surface Pro 3 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Microsoft quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật v...
Xem thêm

Để lại câu hỏi bên dưới Fixme sẽ trả lời bạn ngay ()