Sửa iPhone 7

Sửa iPhone 7
Sửa iPhone 7. Sửa iPhone, Sửa iPhone 7 tại Bình Thạnh - Hồ Chí Minh. Khách hàng xem kỷ thuật kiểm tra Sửa iPhone 7 Thay dây nút nguồn, volum iPhone 7, Sửa cảm ứng liệt hoàn toàn, liệt vài điểm (trên main) iPhone 7, Sửa mất âm thanh trên main (míc nói không nghe, nghe nhạc không được, loa không nghe) iPhone 7 thao tác sửa chửa trực tiếp và đợi lấy ngay.
Fixme chuyên Sửa iPhone 7, Sửa iPhone, Sửa Sửa iPhone 7, bảo hành Sửa iPhone 7, sửa Thay dây nút nguồn, volum iPhone 7, sửa Sửa cảm ứng liệt hoàn toàn, liệt vài điểm (trên main) iPhone 7, sửa Sửa mất âm thanh trên main (míc nói không nghe, nghe nhạc không được, loa không nghe) iPhone 7, sửa Sửa xài nóng máy, hao pin (lỗi ic nguồn) iPhone 7, sửa Sửa mất sóng hoàn toàn, sóng yếu (trên main) iPhone 7, sửa Sửa không nhận sạc, sạc không vô pin (trên main) iPhone 7, sửa Sửa không nhận cable máy tính (trên main) iPhone 7
Hiển thị:
Sắp xếp theo:

Cài rom firmware cứu mất boot iPhone 7

Cài rom firmware cứu mất boot iPhone 7 - Sửa iPhone 7 -  !cp - iPhone 7Fixme.vn chuyên Cài rom firmware cứu mất boot iPhone 7 chính hãng do Apple..

0 ₫

Hard reset quên mật khẩu tài khoản iPhone 7

Hard reset quên mật khẩu tài khoản iPhone 7 - Sửa iPhone 7 -  !cp - iPhone 7Fixme.vn chuyên Hard reset quên mật khẩu tài khoản iPhone 7 chính hãn..

0 ₫

Sạc không vô màn hình tối đen không lên iPhone 7

Sạc không vô màn hình tối đen không lên iPhone 7 - Sửa iPhone 7 -  !cp - iPhone 7Fixme.vn chuyên Sạc không vô màn hình tối đen không lên iPhone 7..

0 ₫

Sửa Baseband mất imei no service iPhone 7

Sửa Baseband mất imei no service iPhone 7 - Sửa iPhone 7 -  !cp - iPhone 7Fixme.vn chuyên Sửa Baseband mất imei no service iPhone 7 chính hãng do..

0 ₫

Sửa cảm ứng liệt hoàn toàn, liệt vài điểm (trên main) iPhone 7

Sửa cảm ứng liệt hoàn toàn, liệt vài điểm (trên main) iPhone 7 - Sửa iPhone 7 -  !cp - iPhone 7Fixme.vn chuyên Sửa cảm ứng liệt hoàn toàn, liệt v..

1.600.000 ₫

Sửa ic mất nguồn iPhone 7

Sửa ic mất nguồn iPhone 7 - Sửa iPhone 7 -  !cp - iPhone 7Fixme.vn chuyên Sửa ic mất nguồn iPhone 7 chính hãng do Apple sản xuất. Sửa ic mất..

3.200.000 ₫

Sửa jack cắm tai nghe iPhone 7

Sửa jack cắm tai nghe iPhone 7 - Sửa iPhone 7 -  !cp - iPhone 7Fixme.vn chuyên Sửa jack cắm tai nghe iPhone 7 chính hãng do Apple sản xuất. ..

0 ₫

Sửa không nhận cable máy tính (trên main) iPhone 7

Sửa không nhận cable máy tính (trên main) iPhone 7 - Sửa iPhone 7 -  !cp - iPhone 7Fixme.vn chuyên Sửa không nhận cable máy tính (trên main) iPho..

1.300.000 ₫

Sửa không nhận sạc, sạc không vô pin (trên main) iPhone 7

Sửa không nhận sạc, sạc không vô pin (trên main) iPhone 7 - Sửa iPhone 7 -  !cp - iPhone 7Fixme.vn chuyên Sửa không nhận sạc, sạc không vô pin (t..

1.300.000 ₫

Sửa la bàn không xoay (trên main) iPhone 7

Sửa la bàn không xoay (trên main) iPhone 7 - Sửa iPhone 7 -  !cp - iPhone 7Fixme.vn chuyên Sửa la bàn không xoay (trên main) iPhone 7 chính hãng ..

1.400.000 ₫

Sửa mất âm thanh trên main (míc nói không nghe, nghe nhạc không được, loa không nghe) iPhone 7

Sửa mất âm thanh trên main (míc nói không nghe, nghe nhạc không được, loa không nghe) iPhone 7 - Sửa iPhone 7 -  !cp - iPhone 7Fixme.vn chuyên Sử..

2.100.000 ₫

Sửa mất sóng hoàn toàn, sóng yếu (trên main) iPhone 7

Sửa mất sóng hoàn toàn, sóng yếu (trên main) iPhone 7 - Sửa iPhone 7 -  !cp - iPhone 7Fixme.vn chuyên Sửa mất sóng hoàn toàn, sóng yếu (trên main..

2.100.000 ₫

Sửa mất đèn flash (trên main) iPhone 7

Sửa mất đèn flash (trên main) iPhone 7 - Sửa iPhone 7 -  !cp - iPhone 7Fixme.vn chuyên Sửa mất đèn flash (trên main) iPhone 7 chính hãng do Apple..

1.300.000 ₫

Sửa vô nước mất nguồn iPhone 7

Sửa vô nước mất nguồn iPhone 7 - Sửa iPhone 7 -  !cp - iPhone 7Fixme.vn chuyên Sửa vô nước mất nguồn iPhone 7 chính hãng do Apple sản xuất. ..

0 ₫

Sửa wifi ẩn, sóng wifi yêu (lỗi ic trên main) iPhone 7

Sửa wifi ẩn, sóng wifi yêu (lỗi ic trên main) iPhone 7 - Sửa iPhone 7 -  !cp - iPhone 7Fixme.vn chuyên Sửa wifi ẩn, sóng wifi yêu (lỗi ic trên ma..

1.500.000 ₫

Sửa xài nóng máy, hao pin (lỗi ic nguồn) iPhone 7

Sửa xài nóng máy, hao pin (lỗi ic nguồn) iPhone 7 - Sửa iPhone 7 -  !cp - iPhone 7Fixme.vn chuyên Sửa xài nóng máy, hao pin (lỗi ic nguồn) iPhone..

2.100.000 ₫

Để lại câu hỏi bên dưới Fixme sẽ trả lời bạn ngay ()