Apple

Hiển thị:
Sắp xếp theo:

Sửa iPad 3 Mất sạc

Sửa iPad 3 Mất sạc - Sửa iPad 3 -  !cp - iPad 3Fixme.vn chuyên Sửa iPad 3 Mất sạc chính hãng do Apple sản xuất. Sửa iPad 3 Mất sạc trước mặt..

500.000 ₫

Sửa iPad 3 Mất sóng

Sửa iPad 3 Mất sóng - Sửa iPad 3 -  !cp - iPad 3Fixme.vn chuyên Sửa iPad 3 Mất sóng chính hãng do Apple sản xuất. Sửa iPad 3 Mất sóng trước ..

700.000 ₫

Sửa iPad 3 Mất Wifi

Sửa iPad 3 Mất Wifi - Sửa iPad 3 -  !cp - iPad 3Fixme.vn chuyên Sửa iPad 3 Mất Wifi chính hãng do Apple sản xuất. Sửa iPad 3 Mất Wifi trước ..

550.000 ₫

Sửa iPad 3 Mất đèn màn hình

Sửa iPad 3 Mất đèn màn hình - Sửa iPad 3 -  !cp - iPad 3Fixme.vn chuyên Sửa iPad 3 Mất đèn màn hình chính hãng do Apple sản xuất. Sửa iPad 3..

600.000 ₫

Sửa iPad 3 Đứt dây nối bo mạch nối GSM với PDA

Sửa iPad 3 Đứt dây nối bo mạch nối GSM với PDA - Sửa iPad 3 -  !cp - iPad 3Fixme.vn chuyên Sửa iPad 3 Đứt dây nối bo mạch nối GSM với PDA chính h..

1.000.000 ₫

Sửa iPad 4 5 NO (wifi, bluetooth, imei)

Sửa iPad 4 5 NO (wifi, bluetooth, imei) - Sửa iPad 4 -  !cp - iPad 4Fixme.vn chuyên Sửa iPad 4 5 NO (wifi, bluetooth, imei) chính hãng do Apple s..

0 ₫

Sửa iPad 4 Hạ xóa remove iCloud từ 3G xuống Wifi

Sửa iPad 4 Hạ xóa remove iCloud từ 3G xuống Wifi - Sửa iPad 4 -  !cp - iPad 4Fixme.vn chuyên Sửa iPad 4 Hạ xóa remove iCloud từ 3G xuống Wifi chí..

400.000 ₫

Sửa iPad 4 Hạ xóa remove iCloud Wifi

Sửa iPad 4 Hạ xóa remove iCloud Wifi - Sửa iPad 4 -  !cp - iPad 4Fixme.vn chuyên Sửa iPad 4 Hạ xóa remove iCloud Wifi chính hãng do Apple sản xuấ..

600.000 ₫

Sửa iPad 4 Không nhận sim

Sửa iPad 4 Không nhận sim - Sửa iPad 4 -  !cp - iPad 4Fixme.vn chuyên Sửa iPad 4 Không nhận sim chính hãng do Apple sản xuất. Sửa iPad 4 Khô..

550.000 ₫

Sửa iPad 4 Mất âm thanh

Sửa iPad 4 Mất âm thanh - Sửa iPad 4 -  !cp - iPad 4Fixme.vn chuyên Sửa iPad 4 Mất âm thanh chính hãng do Apple sản xuất. Sửa iPad 4 Mất âm ..

650.000 ₫

Sửa iPad 4 Mất cảm ứng

Sửa iPad 4 Mất cảm ứng - Sửa iPad 4 -  !cp - iPad 4Fixme.vn chuyên Sửa iPad 4 Mất cảm ứng chính hãng do Apple sản xuất. Sửa iPad 4 Mất cảm ứ..

650.000 ₫

Sửa iPad 4 Mất hiển thị màn hình

Sửa iPad 4 Mất hiển thị màn hình - Sửa iPad 4 -  !cp - iPad 4Fixme.vn chuyên Sửa iPad 4 Mất hiển thị màn hình chính hãng do Apple sản xuất. ..

1.000.000 ₫

Sửa iPad 4 Mất nguồn ( IC nguồn )

Sửa iPad 4 Mất nguồn ( IC nguồn ) - Sửa iPad 4 -  !cp - iPad 4Fixme.vn chuyên Sửa iPad 4 Mất nguồn ( IC nguồn ) chính hãng do Apple sản xuất.&nbs..

650.000 ₫

Sửa iPad 4 Mất sạc

Sửa iPad 4 Mất sạc - Sửa iPad 4 -  !cp - iPad 4Fixme.vn chuyên Sửa iPad 4 Mất sạc chính hãng do Apple sản xuất. Sửa iPad 4 Mất sạc trước mặt..

600.000 ₫

Sửa iPad 4 Mất sóng

Sửa iPad 4 Mất sóng - Sửa iPad 4 -  !cp - iPad 4Fixme.vn chuyên Sửa iPad 4 Mất sóng chính hãng do Apple sản xuất. Sửa iPad 4 Mất sóng trước ..

750.000 ₫

Sửa iPad 4 Mất Wifi

Sửa iPad 4 Mất Wifi - Sửa iPad 4 -  !cp - iPad 4Fixme.vn chuyên Sửa iPad 4 Mất Wifi chính hãng do Apple sản xuất. Sửa iPad 4 Mất Wifi trước ..

650.000 ₫

Để lại câu hỏi bên dưới Fixme sẽ trả lời bạn ngay ()