Apple

Hiển thị:
Sắp xếp theo:

Sửa iPad 2 Mất nguồn ( IC nguồn )

Sửa iPad 2 Mất nguồn ( IC nguồn ) - Sửa iPad 2 -  !cp - iPad 2Fixme.vn chuyên Sửa iPad 2 Mất nguồn ( IC nguồn ) chính hãng do Apple sản xuất.&nbs..

500.000 ₫

Sửa iPad 2 Mất sạc

Sửa iPad 2 Mất sạc - Sửa iPad 2 -  !cp - iPad 2Fixme.vn chuyên Sửa iPad 2 Mất sạc chính hãng do Apple sản xuất. Sửa iPad 2 Mất sạc trước mặt..

500.000 ₫

Sửa iPad 2 Mất sóng

Sửa iPad 2 Mất sóng - Sửa iPad 2 -  !cp - iPad 2Fixme.vn chuyên Sửa iPad 2 Mất sóng chính hãng do Apple sản xuất. Sửa iPad 2 Mất sóng trước ..

600.000 ₫

Sửa iPad 2 Mất Wifi

Sửa iPad 2 Mất Wifi - Sửa iPad 2 -  !cp - iPad 2Fixme.vn chuyên Sửa iPad 2 Mất Wifi chính hãng do Apple sản xuất. Sửa iPad 2 Mất Wifi trước ..

550.000 ₫

Sửa iPad 2 Mất đèn màn hình

Sửa iPad 2 Mất đèn màn hình - Sửa iPad 2 -  !cp - iPad 2Fixme.vn chuyên Sửa iPad 2 Mất đèn màn hình chính hãng do Apple sản xuất. Sửa iPad 2..

500.000 ₫

Sửa iPad 2 Máy cắm cáp lên táo rồi tắt

Sửa iPad 2 Máy cắm cáp lên táo rồi tắt - Sửa iPad 2 -  !cp - iPad 2Fixme.vn chuyên Sửa iPad 2 Máy cắm cáp lên táo rồi tắt chính hãng do Apple sản..

500.000 ₫

Sửa iPad 2 Restore báo lỗi 21, 28

Sửa iPad 2 Restore báo lỗi 21, 28 - Sửa iPad 2 -  !cp - iPad 2Fixme.vn chuyên Sửa iPad 2 Restore báo lỗi 21, 28 chính hãng do Apple sản xuất.&nbs..

0 ₫

Sửa iPad 2 Sóng Wifi yếu

Sửa iPad 2 Sóng Wifi yếu - Sửa iPad 2 -  !cp - iPad 2Fixme.vn chuyên Sửa iPad 2 Sóng Wifi yếu chính hãng do Apple sản xuất. Sửa iPad 2 Sóng ..

500.000 ₫

Sửa iPad 3 5 No (Wifi, Bluetooth, imei)

Sửa iPad 3 5 No (Wifi, Bluetooth, imei) - Sửa iPad 3 -  !cp - iPad 3Fixme.vn chuyên Sửa iPad 3 5 No (Wifi, Bluetooth, imei) chính hãng do Apple s..

0 ₫

Sửa iPad 3 Hạ xóa remove iCloud từ 3G xuống Wifi

Sửa iPad 3 Hạ xóa remove iCloud từ 3G xuống Wifi - Sửa iPad 3 -  !cp - iPad 3Fixme.vn chuyên Sửa iPad 3 Hạ xóa remove iCloud từ 3G xuống Wifi chí..

400.000 ₫

Sửa iPad 3 Hạ xóa remove iCloud Wifi

Sửa iPad 3 Hạ xóa remove iCloud Wifi - Sửa iPad 3 -  !cp - iPad 3Fixme.vn chuyên Sửa iPad 3 Hạ xóa remove iCloud Wifi chính hãng do Apple sản xuấ..

600.000 ₫

Sửa iPad 3 Không nhận sim

Sửa iPad 3 Không nhận sim - Sửa iPad 3 -  !cp - iPad 3Fixme.vn chuyên Sửa iPad 3 Không nhận sim chính hãng do Apple sản xuất. Sửa iPad 3 Khô..

450.000 ₫

Sửa iPad 3 Mất âm thanh

Sửa iPad 3 Mất âm thanh - Sửa iPad 3 -  !cp - iPad 3Fixme.vn chuyên Sửa iPad 3 Mất âm thanh chính hãng do Apple sản xuất. Sửa iPad 3 Mất âm ..

600.000 ₫

Sửa iPad 3 Mất cảm ứng

Sửa iPad 3 Mất cảm ứng - Sửa iPad 3 -  !cp - iPad 3Fixme.vn chuyên Sửa iPad 3 Mất cảm ứng chính hãng do Apple sản xuất. Sửa iPad 3 Mất cảm ứ..

600.000 ₫

Sửa iPad 3 Mất hiển thị màn hình

Sửa iPad 3 Mất hiển thị màn hình - Sửa iPad 3 -  !cp - iPad 3Fixme.vn chuyên Sửa iPad 3 Mất hiển thị màn hình chính hãng do Apple sản xuất. ..

900.000 ₫

Sửa iPad 3 Mất nguồn ( IC nguồn )

Sửa iPad 3 Mất nguồn ( IC nguồn ) - Sửa iPad 3 -  !cp - iPad 3Fixme.vn chuyên Sửa iPad 3 Mất nguồn ( IC nguồn ) chính hãng do Apple sản xuất.&nbs..

600.000 ₫

Để lại câu hỏi bên dưới Fixme sẽ trả lời bạn ngay ()